32830

Tiek yra rinkėjų Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Balsuok už Žilviną GELGOTĄ ir NAUJĄ STARTĄ Vilkaviškiui!

Jei tik būtų galimybė, norėčiau paspausti 4448 rankas. Kaip padėkos ženklą už palaikymą. Ir dar kokia 200 rankų paspaudimų Naujas Startas komandai, savanoriams, rinkimų stebėtojams ir nematomiems žmonėms, kurie padarė viską, kad atsirastumėm ten, kur esam dabar. Laukia antrasis rinkimų į Vilkaviškio rajono merus rinkimų turas. Šiandien paskambinau visiems trims buvusiems kandidatams, padėkojau už rinkiminio laikotarpio debatus, diskusijas. Manau, kad visi įgijom neįkainojamos patirties, kuri pravers veikiant Vilkaviškio krašto labui. Per šią ir kitą savaitę stengsiuosi aplankyti daugelį iš jūsų. Susitikime, kalbėkime, diskutuokime! 

Kovo 17 dieną – antrasis rinkimų turas. Ateik, palaikyk mus, balsuok už Žilviną GELGOTĄ!

Mūsų kandidatas į Vilkaviškio rajono merus Žilvinas Gelgota

Atėjo laikas visą savo energiją, patirtį ir kompetenciją skirti Vilkaviškio kraštui. Matau kaip pralaimime konkurencinėje savivaldybių kovoje dėl investicijų ir žmogiškųjų išteklių. Pralaimime, nes nesugebame atsiriboti nuo partinių ir verslo interesų priimant viešojo administravimo sprendimus. Atėjo laikas NAUJAM STARTUI – naujiems, moderniems valdymo metodams, naujos kartos politikams, nesusaistytiems jokiais interesais!

NAUJAS STARTAS Tikslai ir planai

Žmonės

Esame 107 neabejingi žmonės, gyvenantys, dirbantys ir kuriantys įvairiuose Vilkaviškio krašto miestuose, miesteliuose ir kaimuose. Skirtingos profesinės patirties, amžiaus, požiūrių, tačiau vienijami bendro tikslo – pokyčių Vilkaviškio krašto valdyme

Tikslas

Siekti teigiamų pokyčių Vilkaviškio krašte, keičiant įsisenėjusius valdymo metodus ir skatinant didesnį piliečių įsitraukimą į savivaldą.

Rinkimai

Mes susibūrėme dalyvauti 2019 m. kovo 3d. vyksiančiuose Vilkaviškio r. savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose, iškeldami Žilvino Gelgotos kandidatūrą į Vilkaviškio rajono merus ir suformuodami kandidatų komandą į Vilkaviškio r. savivaldybės tarybą.

70 SUSITIKIMŲ SKAIČIUS
3109 RANKŲ PASPAUDIMAI
2048 Pasirašė peticijas
4950 Rinkimų išlaidos eur