32830

Tiek yra rinkėjų Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Balsuok už Žilviną GELGOTĄ ir NAUJĄ STARTĄ Vilkaviškiui!

Visuomeninio komiteto NAUJAS STARTAS kandidatai

MES SUSIBŪRĖME DALYVAUTI 2019 M. KOVO 3D. VYKSIANČIUOSE VILKAVIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO RINKIMUOSE, IŠKELDAMI ŽILVINO GELGOTOS KANDIDATŪRĄ Į VILKAVIŠKIO RAJONO MERUS IR SUFORMUODAMI KANDIDATŲ KOMANDĄ Į VILKAVIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS TARYBĄ.

Rimvydas Palubinskas Nr. 3

Alvitas, Vilkaviškis

Jonas Matusevičius Nr. 19

Alvitas, Vilkaviškis

Audrius Meseckas Nr. 24

Stirniškiai, Vilkaviškis