PRISIDĖK Prie NAUJAS STARTAS rinkimų kampanijos

NAUJO STARTO RINKIMINĖ KAMPANIJA YRA FINANSUOJAMA TIK FIZINIŲ ASMENŲ AUKOMIS Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo nustatyta tvarka

Bendra vieno fizinio asmens aukų suma savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų

Aukotojas iki aukos suteikimo privalo deklaruoti turtą ir pajamas. Turto ir pajamų deklaruoti nereikia tik aukotojams, kurių aukos per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui yra ne didesnės kaip 12 Eur.

NORĖDAMI PRISIDĖTI PRIE NAUJO STARTO VILKAVIŠKIO KRAŠTE MŪSŲ RINKIMŲ KAMPANIJOS PAAUKOTI GALITE Į MŪSŲ SĄSKAITĄ ŠIAIS REKVIZITAIS:

  • Gavėjas: RENOLDA STEPANAUSKAITĖ – KUBILIENĖ
  • Sąskaita: LT257300010156991196 (Swedbank, AB)
  • Mokėjimo paskirtis: PARAMA RINKIMINEI KAMPANIJAI

SUSISIEKITE SU NAUJO STARTO KOORDINATORE RENOLDA (+370 612 15935) IR JI ATSAKYS Į VISUS RŪPIMUS KLAUSIMUS!